Hloubková masáž

Co je to hloubková masáž?

Hloubková masáž, nebo-li deep tissue massage je speciální technika masáže určená pro uvolnění ztuhlých svalových partií. Používají se zde jiné - účinnější hmaty, které na rozdíl od klasické masáže dokáží uvolnit i hluboké vrstvy svalstva.

Pro koho je hloubková masáž vhodná?

Hloubkovou masáž je možné využít místo klasické zdravotní masáže. Dokáže minimálně stejně dobře, ba často i lépe uvolnit přetížené svalstvo. Také je vhodná jako náhrada masáže sportovní u klientů, kteří mají rádi intenzivnější masáže.

Jak hloubková masáž probíhá?

Hloubková masáž probíhá stejně jako klasická zdravotní masáž na masérském lehátku. Jak již bylo zmíněno výše, masér zde používá odlišné hmaty, než na jaké jste zvyklí u klasické masáže a klienta si dle potřeby průběžně polohuje.

Jak se budete po této masáži cítit?

Záleží na tom, zda jste na intenzivnější masáže zvyklí, či nikoliv. Můžete pociťovat únavu. stejně jako po cvičení, ovšem svalstvo budete cítit uvolněné a zvýší se i rozsahy pohybů.